“40 saatin üzerindeki çalışma saatleri sağlık açısından yüksek risk taşıyor”

Şubat 5, 2024 by Yorum yapılmamış

Sayın Backhaus, bu ay Almanya’da dört günlük bir hafta için pilot proje başlattı. Şimdiye kadarki deneyimler, modelin çalışanların sağlığını geliştirebileceğini gösteriyor. Çalışma saatleri ve sağlık arasında nasıl bir ilişki var?

Çalışma saatleri ilk zamanlarda iş güvenliğinin önemli bir unsuru olarak görüldüğü için bu konuda pek çok çalışma yapılıyor. 40 saatin üzerindeki çalışma saatlerinin çalışanların refahı ve sağlığı açısından yüksek riskle ilişkili olduğunu gösteren birçok genel araştırma, kohort çalışması ve meta-analiz bulunmaktadır.

Hayat ve biz

Sağlık, esenlik ve tüm aile için rehber – her iki perşembe.

Bunlar ne tür risklerdir?

Bir yandan bunlar, işte geçen uzun bir günün ardından fark ettiğiniz kısa vadeli etkilerdir. Refahınız daha kötü, daha sık hastalanıyorsunuz ve devamsızlık yapıyorsunuz. Uzun vadede kalp-damar hastalıkları, metabolik hastalıklar, psikolojik ve davranışsal bozukluklar da ortaya çıkıyor.

Ancak uzun çalışma saatleri aynı zamanda konsantre olma ve performans gösterme yeteneğini de azaltır. Bu durum hem hata yapma, iş sırasında kaza yapma riskini hem de iş sonrası işe gidip gelme kazalarını artırıyor. Bu, bunun aynı zamanda güvenlik açısından da önemli bir konu olduğu anlamına gelir. Ama elbette memnuniyet, iş-yaşam dengesi ve sosyal aktivitelere katılım için de.

Nils Backhaus bir psikologdur ve Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü'nün çalışma saatleri konusunu araştırmaktadır.  “Almanya için çalışma süresi raporlaması, BAuA çalışma süresi araştırması” projesinin başkanıdır.

Nils Backhaus bir psikologdur ve Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü’nün çalışma saatleri konusunu araştırmaktadır. “Almanya için çalışma süresi raporlaması, BAuA çalışma süresi araştırması” projesinin başkanıdır.

Sağlığı ve mutluluğu teşvik eden faaliyetler için zaman eksikliği var.

Kesinlikle. Uzun saatler çalıştığınızda ailenizle daha az zaman geçirdiğinizi gösteren çalışmalar var ki bu mantıklı. Ancak bu aynı zamanda toplumsal katılımla da ilgilidir. Ayrıca uzun çalışma saatleri olan çalışanların oy verme ve demokratik süreçlere katılma olasılıklarının da daha düşük olduğu da bir bulgudur.

Sağlık ve sosyal açıdan hangi haftalık çalışma saatleri ideal olacaktır?

Temel olarak “ideal” bir haftalık çalışma süresi yoktur; çoğu bireysel faktörlere bağlıdır. Bunlar bireysel ihtiyaçlar, yaşam koşulları, işin türü, karşılaşılan stresler ve elbette kişisel tercihlerdir.

Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü ile düzenli olarak çalışma süresi anketleri yürütürler. Çalışanlar hangi çalışma saatlerini istiyor?

Öncelikle fiili çalışma saatlerinin çoğu zaman sözleşmede kararlaştırılan çalışma saatlerini aştığını görüyoruz. Son yıllarda çalışanların istediği çalışma saatlerinin sayısında bir düşüş görüyoruz. Ancak bu, yıllardır sabit kalan fiili çalışma saatleri için geçerli değil. Bir süre önce, kararlaştırılan çalışma saatlerinde çalışsalardı, birçok çalışan için bu yeterli olurdu. Yani fazla mesai yapılmamış olsaydı mutlu olurdun. Ancak artık istenen çalışma saatlerinin sözleşmeli çalışma saatlerinden bile daha kısa olduğu görülüyor.

Çalışma saatlerinin uzunluğuna ek olarak çalışma süresinin sağlığı ve memnuniyeti etkileyen başka boyutları da vardır. Bu konuda ne gibi öngörüleriniz var?

Yüksek risklerle ilişkili faktörlerden biri çalışma saatlerinin konumudur. Bu, çalışanların vardiyalı çalışma, akşam ve gece çalışması veya hafta sonu çalışması yapıp yapmadığı ile ilgilidir. Özellikle vardiyalı çalışmanın gece-gündüz ritmini ve hormonal süreçleri bozduğunu biliyoruz. Bu metabolik hastalıklara ve hatta kansere neden olabilir.

Meslek hayatı çoğu zaman insanların hiç duyguları yokmuş gibi davranmalarını ya da hissetmedikleri bir şeyi taklit etmelerini gerektirir.

İşyerinde sürekli sahte duygular sergilemek zorunda kalırsanız ne olur?

Profesyonel yaşam çoğu zaman insanların duygularını inkar etmesini veya taklit etmesini gerektirir. Bu duygusal çalışma çok yorucu olabilir. İyi haber: Yardımcı olabilecek stratejiler var. Kötü haber: Bazen yalnızca ripcord yardımcı olur.

Bu çalışanlar için çok az güvenilirlik söz konusudur ve çalışma saatleri sık sık değişmektedir. Esnek çalışma saatleri genel olarak bir risk midir?

Öncelikle çalışanlar açısından esneklik var. Bu, büyük ölçüde daha iyi sağlık ve daha fazla memnuniyetle ilişkilendirilen çalışma saatlerinizi etkileyebileceğiniz anlamına gelir. Ancak dışarıdan belirlenen bir esneklik de var: çağrı üzerine çalışma, çağrı üzerine görev, çağrı üzerine görev, kısa vadeli değişiklikler, çalışma saatlerini planlama konusunda sınırlı yetenek. Bu tam tersi bir etkiye sahiptir.

Esneklik aynı zamanda insanların artık aynı anda çalışmak yerine, örneğin ev ofisinde çalışmalarını gün içine yaymaları anlamına da geliyor. Bu esnek çalışma şeklinin riskleri nelerdir?

Son zamanlarda bu konuya daha fazla odaklanıyoruz. Daha sonra çalışma süresi birçok bireysel çalışma bölümüne yeniden dağıtılır. Bu genellikle birçok değişiklik nedeniyle stres yaratır. Çalışma gün boyunca daha uzun sürüyor, bu da dinlenme süresini azaltıyor. Rahatlamak için kapalı, konsantre bir zaman eksikliği var.

Modern şirketler çalışanlarına “İstediğin gibi çalış” derken işleri kendileri için fazla mı kolaylaştırıyorlar?

Evet. Çalışma süresi esnekliği söz konusu olduğunda şu kural geçerli değildir: ne kadar çok olursa o kadar iyi. Geçmişte, çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusunda çalışanlara mümkün olduğunca fazla özgürlük verilmesi gerektiği inancı her zaman vardı. Buna genellikle maksimum hareket özgürlüğü sağlayan “güvenilir çalışma saatleri” adı veriliyordu. İşveren bu durumda sonuçların doğru olduğuna ve çalışma saatlerinin tamamen serbestçe bölünebileceğine güvenir. Bu şekilde çalışan hiç kimse, esnek söz hakkına sahip ancak net yapılara sahip birinin sağlık açısından sağladığı faydalara sahip değildir. Ancak bu genellikle çıkarcı bir şekilde kendini tehlikeye atma yönünde gider.

Bu ne anlama gelir?

Çalışanlar kendilerini fazla çalıştırıyor, fazla mesai yapıyor, hasta olsa bile çalışıyor, mola vermiyor, ara vermiyor. Ayrıca mesai saatleri dışında da ulaşılabilir, böylece dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir. Bu riskler sıklıkla esnek çalışma saatleriyle el ele gider.

Bu başlangıçta kariyerinize fayda sağlayabilir ancak uzun vadede sağlığınızı riske atarsınız.

Kesinlikle. Ortaya çıkan sonuçlar hemen ortaya çıkmaz, genellikle yalnızca bir süre sonra ortaya çıkar, böylece çalışanlar sağlıklarının bozulduğunun farkına bile varmazlar. Bir hastalık ortaya çıktığında genellikle artık çok geçtir. Daha sonra işgücünü bırakıyorlar ve çalışma saatlerini daha da ciddi bir şekilde azaltmak zorunda kalabiliyorlar, bu da sonuçta işgücü açığını daha da kötüleştiriyor.

Çalışma saatleriyle ilgili tartışmalar saatlerin sayısına değil, çalışma saatlerinin nasıl yapılandırıldığına mı odaklanmalı?

Daha kısa çalışma saatlerine yönelik talebi, birçok işteki stresin azaltılması gerektiğinin bir işareti olarak görüyorum. Çalışma saatleri aynı zamanda insanların olası stres faktörlerine ne kadar süreyle maruz kalacağını da belirler. Örneğin, müşterilerle duygusal iş yapmak için ne kadar zaman harcadıkları veya biyolojik olarak tehlikeli maddelerle ne kadar süre temasa geçtikleri.

Örneğin demiryollarında yaşanan çok sayıda grev, sistemin pek çok yerde aksadığını gösteriyor. Ancak tüm bunların bu kadar çabuk düzelmesini sağlayamıyoruz ve bu yüzden şunu söylemeden edemiyoruz: İnsanların bu ciddi streslere daha az maruz kaldıklarını görmek istiyoruz ve onlara iyileşmeleri için daha fazla zaman sunmak istiyoruz.

Dört günlük hafta gibi gelişmeler işlerin farklı olabileceğini gösteriyor.

Pandemi zaten birçok yerde işlerin azaltılabileceğini gösterdi. Evden esnek bir şekilde daha kısa saatler çalışabiliyoruz, çalışma dünyamızın bazı yerlerindeki stresi azaltabiliyoruz, işe gidiş-geliş sürelerini kısaltabiliyoruz ve bu da yeni fırsatlar yaratıyor. Ve bu olasılıklar alanının artık yakalanamayacağını düşünüyorum. Ekonomik durgunlukta bile çalışanlar ve sendikalar şunu söylüyor: Sağlığımızı korumalı ve stresi azaltmalıyız, bu nedenle çalışma saatleri konusunu ele alıyoruz. Konu çalışanlar için çok önemli hale geldi.

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir